Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bergan Utleie samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Bergan Utleie er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Når samler Bergan Utleie inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger du har gitt oss av en av følgende årsaker:

· Du har tatt kontakt for å få bistand med utvikling eller videreutvikling av bedriftens løsninger.
· Du har besøkt våre nettsider.
· Du har bedt om tilgang til Mine sider.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@berganutleie.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss pr e-post til post@berganutleie.no

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse
Når du besøker www.berganutleie.no, bruker vi Google Analytics for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles anonymt. IP-adresser samles ikke inn, kun geografisk plassering i form av land og by/sted.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Bergan Utleie bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan nedenfor lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.berganutleie.no:

Google Analytics
_ga
_gid

“Be om tilbud”-skjemaet
Du finner et skjema for å be om tilbud. Vi bruker innsendt skjema som grunnlag for å kunne gi våre kunder eller potensielle kunder tilbud på utviklingsjobber. Bruker du dette skjemaet, lagres innholdet i skjemaet i vår database. Innholdet blir ikke kryptert, og vi ber derfor om å ikke oppgi sensitiv informasjon.

Ved innsending av skjemaet lagres ikke IP-adressen du benytter, eller annen informasjon som kan spores tilbake til deg – foruten informasjonen du selv registrerer og som er nødvendig for at vi skal kunne komme i kontakt med deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Påmelding til nyhetsbrev
Vi bruker innsendt skjema som grunnlag for å kunne sende våre kunder eller potensielle kunder e-post med informasjon om WordPress, tips i forbindelse med sikkerhet og bruk – og informasjon om eventuelle kampanjer eller tilbud. Bruker du dette skjemaet, lagres innholdet i skjemaet i vår database. Innholdet blir ikke kryptert, og vi ber derfor om å ikke oppgi sensitiv informasjon.

Ved innsending av skjemaet lagres ikke IP-adressen du benytter, eller annen informasjon som kan spores tilbake til deg – foruten informasjonen du selv registrerer og som er nødvendig for at vi skal kunne komme i kontakt med deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.