Priser

Dino 13,5 T og TB tilhengerlift – drift med strøm/batteri

Priser for leie:
– Dagsleie 1250 eks mva – 1562 ink mva
– Helgeleie (fredag 16.00 – mandag 08.00) 2000 eks mva – 2500 ink mva.

Prisene er inkludert forsikring ved skade. Leieobjektet er forsikret ved Gjensidige forsikring. Egenandel ved forsikringsdekning er kr. 10.000 eks mva.

Dino 160 XT tilhengerlift – drift med bensinmotor/strøm

Priser for leie:
– Dagsleie – 1450 eks mva – 1812 ink mva
– Helgeleie (fredag 16.00 – mandag 08.00) 2400 eks mva – 3000 ink mva.

Prisene er inkludert forsikring ved skade. Leieobjektet er forsikret ved Gjensidige forsikring. Egenandel ved forsikringsdekning er kr. 10.000 eks mva.

Tipp henger – Brian James Trailer 3,5 tonn

Priser inklusive mva.
1. dag 640 eks – 800 ink
2. dager. 1200 eks – 1500 ink
3. dager 2000 eks – 2500 ink
4. Over en dag. 400 eks – 500 ink pr dag
Oblikatorisk forsikring 100 ink

Leieobjektet er forsikret ved Tryg forsikring. Egenandel ved forsikringsdekning er kr. 6.000 eks mva.

Spise/hvile brakke

6 manns med tank toalett 3500 eks mva/måneet.
6 eller 8 mann med forbrenningstoalett 4000 eks mva/månedet

Leieobjektet er forsikret ved Tryg forsikring. Egenandel ved forsikringsdekning er kr. 11.000 eks mva.

Linde H50

 Ta kontakt for tilbud.

Kobelco SK 80 MSR

Ta kontakt for tilbud

Byggegjerdet

Høyde 2 m – lengde 3,5 m

Ta kontakt for tilbud

– 

Trappetrinn

 Byggtrapp/midlertidlig trapp

Prisen er 10,- ink mva pr trinn pr dag.

Bygningsag/gjerdesag

Ernex 1603
Ta kontakt for tilbud

Tepperenser

1 dag – 250 inklusive mva
Helg – 500 inklusive mva

Vibroplater

Ta kontakt for tilbud

Plenlufter/vertikalskjærer

1 dag – 600 inklusive mva
Helg – 1000 inklusive mva