Brian James 3500 kg tipp henger, høye karmer, fjernkontroll tipp

Priser inklusive mva.
1. dag 640 eks – 800 ink
2. dager. 1200 eks – 1500 ink
3. dager 2000 eks – 2500 ink
4. Over en dag. 400 eks – 500 ink pr dag

Oblikatorisk forsikring 100 ink

Hengeren har forsikring for utleie. Og det er en egenandel på 4000,- Ved uhell.

Send prisforespørsel